RKI - registr klientských informací: registr dlužníků | registr živnostenského podnikání

Úvodní stránka

Registr zaměstnanců je bodová digitální elektronická knížka kvality zaměstnance. Zaměstnavatelé systému využívají k zvýšení efektivity práce formou odměnového, nebo represivně negativně vedeného zápisu do karty zaměstnance.

Elektronická knížka zaměstnance tak umožnuje lustrovat stávající a budoucí zaměstnance a sledovat u nich např. bezdlužnost (z registru dlužníků) , neboť zaměstnanci s dluhy mají vyšší sklony ke korupčnímu, podvodnému jednání, sledování pracovní morálky v předešlých zaměstnání, nebo případná jejich odsouzení s následnou škodou, nebo vzniklým mankem.

Cílem registru zaměstnanců je zajistit přísun kvalitní pracovní síly a využít v případě neplnění povinností zaměstnance represivní nástroje jako je negativní zápis do karty zaměstnanců.

Zaměstnavatel naopak v případě spokojenosti se zaměstnancem a nuceného propuštění pro nadbytečnost zajištuje pozitivním hodnocením zpřístupňuje několikanásobně lepší šance na získání nového zaměstnání.

Seznam zaměstnavatelů

Vybraní zaměstnavatelé
STANISLAV KOUBEKdetail zaměstnavatele
VÁCLAV MOTTLdetail zaměstnavatele
Klučková,sl.-vedení hospodář.účetní agendydetail zaměstnavatele
STAŇKOVÁdetail zaměstnavatele
MILENA PEŠKOVÁdetail zaměstnavatele
PAEDDR. JIŘÍ HAŠKOVECdetail zaměstnavatele
Alena Zerzánkovádetail zaměstnavatele
Jiří Machekdetail zaměstnavatele
CHOTěBOROVá-KRESLIčSKé PRáCE,PORAD. A ZPROSTř. ČIN. V OBORU STAVEBNICTVí,RUčNí PRáCE A PRODEJ ZHOTOVENýCH VýROBKůdetail zaměstnavatele
Miloš Richterdetail zaměstnavatele
Josef Dziadekdetail zaměstnavatele
Jindřich Svobodadetail zaměstnavatele
Pavel Hofírekdetail zaměstnavatele
Dvořák Kareldetail zaměstnavatele
Jana Bojkovádetail zaměstnavatele